Training & Education

FIDIC Webinar i predstojeće aktivnosti Udruženja ARBITRI

Udruženje ARBITRI vas poziva da se dana 7.10.2021. u 15.00h pridružite našem FIDIC Webinaru, čiji će govornik biti dr. Jovan Nikčević iz Advokatske kancelarije NKP Law. Dr. Nikčević je advokat sa dugogodišnjom ekspertizom u oblasti prava građenja i arbitražnog prava, s posebnim osvrtom na FIDIC opće uvjete ugovora i sporove proizašle iz međunarodnih i domaćih građevinskih sporova. Webinar će biti realizovan na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini (B/H/S).

FIDIC Opći uvjeti ugovora trenutno su najčešći prihvaćeni međunarodni standard ugovaranja za građevinske i inženjerske radove koji se koristi u BIH i regionu. Građevinski projekti obično su  jako složeni i dugotrajni i uključuju niz stranaka i učesnika u projektu. Webinar koji organizuje Udruženje ARBITRI će učesnicima pružiti uvid u osnovna obilježja FIDIC ugovora s fokusom na efikasno rješavanje sporova. Učesnici će imati priliku slušati o upravljanju sporovima na temelju FIDIC obrasca ugovora, zahtjevima za naplatu, ulozi DAB-a kao i stranaka u postupku.

FIDIC Webinar prvi je u nizu aktivnosti Udruženja Arbitri u mjesecu oktobru. Već 20. oktobra će se održati naš tradicionalni godišnji događaj – Sedmi sarajevski dani arbitraže. Svoju registraciju na FIDIC Webinar, kao i na Sedme sarajevske dane arbitraže, možete izvršiti putem kratke registracijske forme u prilogu.

FIDIC Webinar and Seventh Sarajevo Arbitration Day
REGISTRATION FORM

Leave a comment

Your email address will not be published.